Будівельний проект: ризики управління підприємств

18 Серпня 2019
article-1-promo

Темпи будівництва в Україні зростають з кожним роком. Так у 2017 році обсяг робіт у порівнянні з попереднім роком збільшився на 35%. Холдингова компанія «Київміськбуд» очолила рейтинги найвпливовіших забудовників, за нею йде українська державна будівельна корпорація «Укрбуд». Також до рейтингу увійшли UDP, KAN Development, КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та інші будівельні компанії та холдинги.

Будівельна галузь в Україні вважається однією з найризикованіших для інвестицій і статистика це лише підтверджує. У 2016 році у країні було офіційно ідентифіковано 200 будівельних об’єктів з проблемною документацією. Серед цих 200: 53% – неідентифіковані споруди, 18% – зведення будівлі заморожене, 15% – збудоване житло, 14% – споруда, яка ще будується.

Така велика кількість будівель з невизначеним, та скоріш за все безперспективним майбутнім, пов’язана насамперед з відсутністю прозорої державної системи управління в галузі будівництва. Кожен проект, який починається з проджект-менеджменту будівництва, потребує технічного регулювання, розуміння системи фінансування, налагодженості взаємовідносин між замовником, забудовником, генпідрядом тощо. Непорозуміння, по-перше, збільшують фінансові витрати та час, а по-друге, дозволяють недобросовісним будівельним компаніям обходити закони, маніпулювати даними та починати роботи без належних правових документів.

До ризиків у службі замовника та до питання неузгодженості процесу будівництва входить також складність координування занадто великої кількості учасників, робота яких максимально різноманітна та диверсифікована. Учасниками інвестиційного та будівельного процесу є: власники земельних ділянок, замовники, забудовники, девелопери, інвестори, фінансові структури, страхові компанії, архітектурні, проектні та інжинірингові фірми, підрядники й субпідрядники, виробники та постачальники матеріалів, власники побудованих промислових і цивільних об’єктів і мешканці будинків, комунальні підприємства, а також органи місцевої влади.

Проте, складність ситуації може піти на руку тому, хто буде спостерігати, аналізувати, збирати дані та статистику вже запущених проектів будівництва та проводити роботу над помилками. Аналіз потенційно небезпечних випадків, розробка попереджувальних заходів, оптимізація та адаптація роботи кожного підрядника та субпідрядника в результаті економить великі кошти та значно зменшує ризики будівельних підприємств.

Для будівельного менеджменту рекомендовано використовувати міжнародний Довідник з управління проектами («a Guide to the Project Management Body of Knowledge» або PMBOK Guide). Це методичний посібник з фундаментальними та базовими рекомендаціями щодо організації планування і управління, в даному випадку, будівництвом. Цікавим та корисним розділом у Довіднику з управління проектами є розділ про управління ризиками будь-якого проекту. У ньому вказані таблиці, діаграми та статистичні дані процесу для наочності ризиків.

Положення Довідника з управління проектами дає можливість зосередити роботу кожного підрядника та субпідрядника у службі замовника на створенні та реалізації стратегії, яка мінімізуватиме ризики у будівельному проджект-менеджменті. Довідник приводить приклади всесвітньо відомих корпорацій.

Що таке ризик будівельного підприємства?

Ризик в управлінні будівництвом – це непередбачена подія або умова, яка в разі виникнення несе негативний вплив на одну чи декілька галузей будівельного проекту. Ризики можуть стосуватися зміни термінів, цін, людського фактора тощо.

Причини ризиків в управлінні проектом будівництва виникають через відсутність підготовки та інформації, і несуть вплив на усі галузі проекту в цілому. Існування як внутрішніх, так і зовнішніх ризикованих умов лише підвищує загальні ризики процесу. Саме тому ризики мають бути ідентифікованими перед початком будівельних робіт.

До вашої уваги ієрархічна структура ризиків. Вона містить технічні, зовнішні та організаційні види ризиків при управлінні об’єктом будівництва.

Altana_riski_RBS

У 2017 році обсяги будівництва в Україні зросли на 24,6% в порівнянні з 2016 роком, тому управління проектними ризиками стає актуальнішим з року в рік. У таблиці 1 представлені основні ризики управління будівельним проектом.

Таблиця 1.
Класифікація проектних ризиків будівельних підприємств
Категорії ризиків Фактори та види ризику
Технічні 1.1. Ризики переоцінки стійкості проекту:

 • ризик впевненості, що новому проекту гарантований успіх через унікальні його якості, навіть при його імітації
 • ризик у впевненості в наявності потенціалу у підприємства для ексклюзивного співробітництва
1.2. Ризики, пов’язані з переоцінкою додаткових можливостей розробки проекту:

 • помилки в оцінці альтернативних технологій і вибір технології та обладнання для даного проекту
 • неосвоєння проектної потужності
Зовнішн 2.1. Ризики неправильної оцінки попиту на проект:

 • завищена оцінка рівня попиту на продукцію по об’єму, асортименту та якості
 • завищена оцінка фінансових можливостей у потенційних споживачів кінцевого продукту
 • збільшення витрат виробництва в порівнянні з проектними
 • нестабільність законодавства, пов’язаного з проектом
2.2. Ризики, пов’язані з характером конкуренції на ринку:

 • ризик сильного конкурентного впливу на цільових ринках підприємства
2.3. Ризики, пов’язані з платоспроможністю замовника:

 • ризик неповного фінансування або затримка у фінансуванні
 • відмова від проекту в останній момент у зв’язку з неплатоспроможністю замовника
 • недоотримання коштів за реалізований проект
 • втрата замовника
2.4. Ризики невизначеності зовнішнього середовища проекту:

 • через невизначеність попиту на проект
 • через невизначеність доходу від продукту
 • через невизначеність ступеня стабільності майбутніх грошових потоків
Організаційні 3.1. Ризики по оцінці витрат комерціалізації проекту

 • занадто довга тривалість процесу створення проекту
 • невдале розміщення проекту (будівельного об’єкта)
 • потреба в нових технологіях
 • потреба в більших інвестиціях
3.2. Ризики потенційних втрат від реалізації проекту

 • в експлуатації
 • у відносинах із замовниками
3.3. Ризики недооцінки витрат на розробку проекту:

 • переоцінка очікуваного результату проекту
 • ризик неправильної оцінки ресурсів
 • ризик збільшення контрактних термінів будівництва і зриву терміну пуску в експлуатацію
 • перевищення кошторисної вартості будівництва
3.4. Ризики невизначеності внутрішнього середовища проекту:

 • через неясність з термінами розробки
 • через неясність вартості розробки
 • при оцінці витрат на розробку
 • при оцінці вартості технологічного устаткування
 • при оцінці часу до моменту, коли перестануть вносити зміни в документацію розробки

Ризики мають властивість з’являтися на кожному з етапів управління капітальним будівництвом, тому що цей процес дуже складний за ієрархією та виконанням. Ризики мають бути детально ідентифіковані.

Таблиця 2.
Проектні ризики за фазами життєвого циклу
Види ризику Основні причини та наслідки ризику
I. Передінвестиційна фаза
1.1. Помилки в оцінці альтернативних технологій і вибір технології та обладнання для даного проекту 1.1.1. Нестабільна робота
1.1.2. Недосягнення вимог щодо якості в силу технологічних факторів
1.2. Завищена оцінка рівня попиту на продукцію по об’єму, асортименту та якості 1.2.1. Невикористання до кінця проектної потужності підприємства
1.2.2 Випуск продукції, яка не відповідає вимогам споживачів
1.3. Невдале розміщення проекту (будівельного об’єкта) 1.3.1. Віддалена відстань від основних районів збуту
1.3.2. Високий рівень витрат на транспорт
II. Інвестиційна фаза
2.1. Ризик неповного фінансування або затримка у фінансуванні 2.1.1. Зростання процентних ставок за кредитами
2.1.2. Нестійкий фінансовий стан інвесторів
2.1.3. Фінансова криза в країні замовника
2.2. Занадто довга тривалість процесу створення проекту 2.2.1. Нестабільна робота
2.2..2. Зміни в законодавстві
2.3. Потреба в більших інвестиціях 2.3.1. Невизначеність попиту на проект
2.3.2. Зміни в проектних роботах
2.4. Ризик збільшення контрактних термінів будівництва і зриву терміну пуску в експлуатацію 2.4.1. Помилки в складанні графіка будівництва
2.4.2. Незадовільні управління і організація будівництва
2.4.3. Зрив підрядниками контрактних зобов’язань за термінами і якістю поставок, за терміном і якістю будівельних і монтажних робіт
2.4.4. Затримка у виготовленні і поставках будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання
2.4.5. Помилка в комплектації устаткування
2.5. Перевищення кошторисної вартості будівництва 2.5.1. Підвищення цін на будівельні матеріали, обладнання, транспортні тарифи тощо.
2.5.2. Помилки в розрахунках конструкцій, обладнання та технології
2.5.3. Зміна мит і зборів
2.5.4. Зміна ставок податків
III. Експлуатаційна фаза
3.1. Ризик неосвоєння проектної потужності 3.1.1. Погіршення якості сировинних матеріалів
3.1.2. Приховані дефекти устаткування
3.1.3. Недотримання жорстких вимог технології
3.1.4. Незадовільне оперативне керівництво
3.2. Ризик збільшення витрат виробництва в порівнянні з проектними 3.2.1. Збільшення цін на сировину, енергоносії
3.2.2. Погіршення фактичних якісних характеристик сировини і матеріалів у порівнянні з проектними
3.3. Недоотримання коштів за реалізований проект 3.3.1. Зниження фінансової стабільності підприємства
3.3.2. Втрата довіри з боку замовників

Як віднайти та розрахувати ризики в будівельному проджект-менеджменті?

Перед початком інвестиційних процесів необхідно згенерувати загальну ідею та мету проекту, провести усі економічні та технічні підрахунки, розробити детальний бізнес-план будівництва. Лише після цього починається пошук інвесторів та джерел фінансування. Фінальним етапом розрахунків вважається юридичне оформлення проекту та підписання договорів між замовником та виконавцем (сторін може бути декілька).

До інвестиційної фази входить ідентифікація ризиків будівельного менеджменту. Тоді ж розробляється проектно-кошторисна документація і приймається на роботу персонал.

Виявлені ризики, причини та наслідки ризиків мають бути задокументовані, після чого для кожного ризику розробляються заходи для їх мінімізації та повного усунення.

Таблиця 3.
Базові стратегії реагування на проектні ризики
Стратегії реагування на негативні ризики (загрози) Стратегії реагування на позитивні ризики (сприятливі можливості)
Ухилення команда проекту діє з метою усунення загрози або захисту проекту від її впливу Використання стратегія використовується для реагування на ризики з позитивним впливом, якщо з точки зору організації необхідно, щоб дана сприятлива можливість гарантовано була реалізована
Передача команда проекту перекладає наслідки настання загрози разом з відповідальністю за реагування на третю сторону Збільшення стратегія використовується для підвищення ймовірності та / або позитивного впливу слушної нагоди
Зниження команда проекту діє з метою зменшення ймовірності виникнення або впливу ризику. Вона передбачає зменшення ймовірності та / або впливу несприятливого ризику до прийнятних граничних рівнів Поділ поділ позитивного ризику має на увазі передачу частини або всієї відповідальності за сприятливу можливість третій стороні, здатної краще за інших скористатися даною сприятливою можливістю в інтересах проекту
Прийняття команда проекту вирішує визнати ризик і не робити будь-яких дій до настання ризику Прийняття бажання скористатися перевагою сприятливої можливості в разі її настання без активного її переслідування.

Як правильно реагувати на ризики під час управління будівництвом, що потенційно можуть призвести до негативних результатів?

Існують критичні ризики, які мають високий ступінь впливу на всі або майже всі галузі управління проектом будівництва, а також менш критичні ризики з середнім або низьким ступенем впливу. Від ступеня впливу залежать заходи по їх усуненню.

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що під час будівельного проджект-менеджменту визначення ризиків є обов’язковою ланкою бізнес-плану. Це спрощує подальшу процедуру підготовки до будівництва та сам процес будівництва, а також дає можливість підвищити увагу до потенційно небезпечних факторів. Структуризація ризиків будівельних підприємств згідно з фазами будівництва дає змогу розробити попередній план реагування на потенційно небезпечні ризики під час служби замовника.

До послуг групи компаній «АЛТАНА» входять: будівельний проджект-менеджмент, будівельно-монтажні роботи, архітектурне бюро, технічний нагляд за будівництвом, БТІ та реєстрація права власності, технічне обстеження об’єктів та енергоефективність, у тому числі оформлення енергетичного паспорту, а також правова допомога, експертиза охорони праці підприємства.

Ми на зв’язку!

Інші статті

Зателефонувати нам!